Dades d’interes general

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes té com a objectius agrupar el conjunt de pares i mares de l’escola tot esdevenint un instrument de representació i participació en tot allò que afecta l’activitat escolar dels nostres fills, donar suport a les activitats que realitza el centre escolar i complementar-les.

Com s’estructura

L’AMPA s’organitza entorn de la Junta la qual està formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i diferents vocals, elegits democràtica i periòdicament, que es reparteixen les diferents responsabilitats i feines que cal desenvolupar per aconseguir els objectius que té fixats.

Qui la composa

L’AMPA està integrada per tots els pares i mares d’alumnes  d’aquesta escola que, de forma voluntària, decideixen integrar-s’hi i pagar la quota anual establerta.

Com ens financem?

L’AMPA es una associació sense ànim de lucre que es finança a través de les quotes dels socis.

Com podeu col•laborar?

A més d’abonar la quota de socis, la vostra col·laboració pot variar en funció del temps que tingueu/vulgueu dedicar a l’Associació.

Podeu col·laborar esporàdicament, per exemple, ajudant en la organització de les diferents festes o sortides que organitzem.

Els càrrecs es renoven un cop l’any, a principi de curs. Us animem a presentar-vos, ja sigui com a vocals, col·laboradors de les vocalies o fins i tot com a candidats d’algun càrrec directiu.