Característiques del nostre centre

EL NOSTRE CENTRE ESTÀ RECONEGUT LEGALMENT:

Té aprovats, amb classificació definitiva els nivells educatius que imparteix:

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

ÉS UN COL·LEGI CONFESSIONAL CATÒLIC, DIRIGIT PER LES RELIGIOSES MISSIONERES DE L’IMMACULAT COR DE MARIA , FUNDAT PER LA MARE ESPERANÇA GONZÁLEZ PUIG.

IDENTITAT:

Fa present l’Església en la seva funció educadora.

Segueix la línia educativa que llegà a la Congregació la seva fundadora.

Promou la formació integral dels alumnes segons la concepció cristiana del món, de la vida i de l’home.

Ofereix un servei a la societat, i integra la seva acció en el medi sociocultural en que es troba.

RECURSOS HUMANS

Representat Titular del Centre: Gna. Carmen Gutiérrez

Directora: Teresa Martí

Cap d’Estudis: Margarita Casas

Tutores:

Ester Mateos P3

Judit Farré P4

Roser Oliva P5

Montse Gatius 1er

Anna Llauradó 2on

Isabel Reig 3er

Maria Ramos 4art

Margarita Casas 5è

Marisé Ibáñez 6è

 

Altre professorat:

Gna. Carmen Gutiérrez (EI)

Marta Budó (Ed. Musical)

Mercè Vilà (Coord. Informàtica)

Teresa Martí

Catalina Costa

Montse Triola

 

Personal col·laborador:

Marta Bartolomé

Margarita Pujolàs

Lucía Uceda

 

RECURSOS MATERIALS

  • Aules de reforç
  • Aula de música
  • Biblioteca
  • Aula d’àudio-visuals
  • Gimnàs
  • Aula d’informàtica.
  • Racons d’aprenentatge.
  • Pistes esportives.
  • Piscina.
  • Material didàctic de suport (vídeo, DVD, televisió,…)

PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES A L’ESCOLA

Entenem que l’Educació d’un infant és una acció compartida entre l’escola i les famílies, i que, per tant, és importantíssim que ambdues parts vagin en una mateixa direcció.

Agraïm la confiança que ens demostreu en inscriure els/les vostres fills/es al centre, però també demanem la vostra col·laboració per dur a terme de la millor manera possible la nostra tasca.

 

GUARDERIA

La nostra escola ofereix servei de guarderia de 8h a 9h per a tots els nens que els pares, per motius de treball, ho necessitin.