Horari escolar p-3

 

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Tic / Psicomotriu

Rutines

Rutines

Rutines

Rutines

Comunica. i Llenguatge Ll. Verbal

Desc. Entorn Mates

Desc. Entorn Natu/Soc

Desc. Entorn Mates

ESMORZAR

P.A.I

H. del Conte

Com. i Ll. Música

Grafomotricitat

Comun. i Ll. Música

Descoberta de l’entorn Mates

Descoberta de l’entorn Nat/Socials

Descoberta d’un mateix

Comunicació i llenguatge Ll. Verbal

Descoberta d’un mateix

DINAR

Comunicació i llenguatge Plàstica

Tallers

Taller de Matemàtiques

Comunicació i llenguatge Plástica

Religió/Valors

Racons

Taller d’Experiments

Racons

Audiovisuals