Horari escolar primer

HORARI DE 1er

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Castellà

C. Medi

C. Medi

C. Medi

Català

Català

ESMORZAR

P.A.I.

Català

Biblioteca

Castellà

Música

Català

E.F.

Música

Religió

Religió

DINAR

Anglès

Plàstica

Català

C. Medi

Anglès

Castellà

Plàstica

E.F.

Jocs Matemàtics

Informàtica