Horari escolar quart

HORARI DE 4art

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matemàtiques

Català

Matemàtiques

Català

Matemàtiques

Castellà

Matemàtiques

Castellà

Música

E.F.

ESMORZAR

Anglès

Informàtica

E.F.

Jocs Matemàtics

Català

C. Medi

Música

Anglès.

Religió

Anglès.

DINAR

Català

C. Medi

Català

C. Medi

C. Medi

Religió

P.A.I.

Biblioteca

Plàstica

Plàstica