Horari escolar segon

HORARI DE 2n

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Matemàtiques

Castellà

C. Medi

C. Medi

Música

C. Medi

C. Medi

ESMORZAR

Català

Castellà

Anglès

Català

Català

Religió

Informàtica

Català

Biblioteca

Religió

DINAR

E.F.

Català

Castellà

Música

Plàstica

Anglès

Jocs Matemàtics

P.A.I.

E.F.

Plàstica