Comunicació Familia-Escola

COMUNICACIÓ FAMILIA-ESCOLA:.

1.- AGENDA: és imprescindible l’ús de l’agenda escolar com a mitjà de relació entre l’escola i la família. També cal escriure-hi les justificacions per absència, les justificacions per falta de puntualitat, per visites mèdiques.

Segons la normativa del Departament, es comunicarà a Serveis Socials, les faltes d’assistència reiteratives no justificades.

2.- ENTREVISTES I REUNIONS: Cal concertar dia i hora d’entrevista amb la tutora o la professora que calgui amb anticipació.

De la mateixa manera, des del centre se us convocarà a reunions – entrevistes amb el suficient temps per tal de que pugueu organitzar la vostra agenda. Creiem que és molt important la vostra assistència.

4.- CIRCULARS I INFORMACIONS: a través de la llibreta de comunicats, l’alumne us durà, al llarg del curs, informació molt interessant i que és molt important que es llegeixi i signi.

5.- LLIURAMENT D’INFORMES: serà al final de cada trimestre

1er: 19 de desembre de 2008

2on : 3 d’abril de 2009

3er: 19 de juny de 2009

Final de cicle: 23 de juny de 2009

MALALTIA I ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS.

·       Informeu a la tutora del vostre fill/a en cas de qualsevol problema relacionat amb la salut.

·       Si el vostre fill/a ha de prendre algun medicament haurà de dur signada l’autorització per part del pare/mare/ tutor (n’hi ha un model a la porteria) i la recepta mèdica corresponent. Si no es compleixen aquestes dues condicions, en cap cas, s’administrarà el medicament.

ESMORZAR.

És molt recomanable que a mig matí, els alumnes, prenguin quelcom per menjar. El millor és que portin un entrepà o una peça de fruita. Per tal de contribuir a la millora del medi ambient, a l’estalvi de residus i participar activament en el nostre projecte d’Escola Verda, es potenciarà l’ús de carmanyoles en comptes del paper d’alumini, que és molt més contaminant.

CELEBRACIÓ DELS ANIVERSARIS.

És lògic que als alumnes els agradi celebrar l’aniversari amb els seus companys, però cal respectar unes normes:

·       És millor portar una caixa de galetes ( no massa gran).

·       A dins del recinte escolar queda prohibit repartir invitacions per a festes d’aniversari.

XANDALL I BATA ESCOLAR.

És imprescindible dur el xandall de l’escola els dies que els alumnes han de fer Ed. Física. D’altra manera es quedaran a la classe fent altres treballs.

Tanmateix és obligatori dur la bata escolar des de P3 fins a 2on d’Ed. Primària

EXCURSIONS I SORTIDES.

Amb la corresponent anticipació se’ls informarà de les sortides que realitzarà cada grup. Hi constarà: objectiu, horaris, lloc, què s’ha de dur, preu…

Habitualment es planifica fer una sortida de tot el dia durant el 1er trimestre i la sortida de colònies el 3er. Però, durant el curs se’n realitzen moltes altres que són a Figueres mateix ( Teatre, Audicions, Tallers, Xerrades, Trobades esportives…)

Algunes es registraran a través de l’agenda i d’altres es passarà circular.

En qualsevol cas, no hi podran venir els alumnes els pares dels quals no n’hagin lliurat l’autorització prèvia i l’import de l’activitat.

En el cas de les colònies que es realitzen a cada curs, només s’inscriuran els alumnes que hagin abonat el 1er pagament dins del termini establert i que correspon a la paga i senyal en concepte de reserva de plaça. Un cop finalitzat aquest termini no s’hi admetrà a ningú més.

Així mateix, en cas que un alumne ja hagi pagat tot l’import de les colònies i per alguna raó justificada, no hi pot anar, se li tornarà l’import del 2on. i 3er. pagament, però no el del 1er.

El centre restarà obert als alumnes que no participen en les sortides escolars.

La tutora, amb l’equip docent del curs, pot decidir privar a l’alumne de la participació en una sortida si hi ha causa justificada i amb previ avís als pares.

Com en molts altres aspectes hi ha unes normes que cal complir durant les sortides escolars, que sobretot ajuden a mantenir la seguretat dels nens/es

·       Dur el xandall de l’escola.

·       Anar pel carrer amb ordre i parlant en veu baixa.

·       No separar-se del grup-classe.

·       Obeir puntualment les ordres de la professora o monitors.

·       Seure correctament a l’autobús.

·       No menjar llaminadures a l’autobús.

·       No portar ampolles de vidre que es poden trencar fàcilment.

·       No s’han de portar telèfons mòbils, consoles…

·       Si es porta càmera de fotografiar, diners,… se n’ha de fer responsable el propi alumne