Excursions i sortides

car181 bus-move1

Amb la corresponent anticipació se’ls informarà de les sortides que realitzarà cada grup. Hi constarà: objectiu, horaris, lloc, què s’ha de dur, preu…

Habitualment es planifica fer una sortida de tot el dia durant el 1er trimestre i la sortida de colònies el 3er. Però, durant el curs se’n realitzen moltes altres que són a Figueres mateix ( Teatre, Audicions, Tallers, Xerrades, Trobades esportives…).

En el cas de les colònies que es realitzen a cada curs, només s’inscriuran els alumnes que hagin abonat el 1er pagament dins del termini establert i que correspon a la paga i senyal en concepte de reserva de plaça. Un cop finalitzat aquest termini no s’hi admetrà a ningú més.

El centre restarà obert als alumnes que no participen en les sortides escolars.

La tutora, amb l’equip docent del curs, pot decidir privar a l’alumne de la participació en una sortida si hi ha causa justificada i amb previ avís als pares.

Com en molts altres aspectes hi ha unes normes que cal complir durant les sortides escolars, que sobretot ajuden a mantenir la seguretat dels nens/es

· Dur el xandall de l’escola.

· Anar pel carrer amb ordre i parlant en veu baixa.

· No separar-se del grup-classe.

· Obeir puntualment les ordres de la professora o monitors.

· Seure correctament a l’autobús.

· No menjar llaminadures a l’autobús.

· No portar ampolles de vidre que es poden trencar fàcilment.

· No s’han de portar telèfons mòbils, consoles…

· Si es porta càmera de fotografiar, diners,… se n’ha de fer responsable el propi alumne

Així mateix, en cas que un alumne ja hagi pagat tot l’import de les colònies i per alguna raó justificada, no hi pot anar, se li tornarà l’import del 2on. i 3er. pagament, però no el del 1er.

Algunes es registraran a través de l’agenda i d’altres es passarà circular.

En qualsevol cas, no hi podran venir els alumnes els pares dels quals no n’hagin lliurat l’autorització prèvia i l’import de l’activitat.