Preinscripció 2009/2010

 

ATENCIÓ: DATES QUE CAL RECORDAR

 

Calendari de preinscripció 2009-2010

 

Segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori

 

Fases de la preinscripció

Dates

Presentació de sol·licituds

23 de març al 3 d’abril

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 2 d’abril

Llistes amb el barem

21 d’abril

Sorteig

22 d’abril

Reclamacions

22 al 24 d’abril

Resolució reclamacions

27 d’abril

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions

29 d’abril

 

Publicació de les llistes d’admesos

25 de maig

 

Període de matriculació

8 al 12 de juny

 

 

 

Per a més informació,

 

http://www.gencat.cat/preinscripcio/