Escola cristiana, escola evangelitzadora

patio

 

 

OBJECTIUS

Vetllar per aconseguir per als nostres alumnes una educació cristiana i educar i treballar en la llibertat i el respecte envers la pluralitat de cultures i religions.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

1. Aconseguir amb tota la comunitat educativa un estil de convivència inspirat en l’humanisme cristià i unes formes de relació que manifestin els “valors” que volem transmetre, que a la llum de l’Evangeli constitueixin un estímul a la formació personal.

2. Preparar-nos, com a professionals de l’educació i com a creients, perquè sapiguem donar raó d’una manera de ser i de viure en la nostra fe i la cultura.

3. Seguir els ensenyaments de la Mare Esperança, fundadora de la Congregació, i saber inculcar-los als alumnes per tal que incideixi en la formació integral de l’alumne.

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

1.Transmetre el missatge cristià que regeix el nostre caràcter propi, tot i respectant la diversitat religiosa dels alumnes.

2.Donar a conèixer altres missatges religiosos per tal d’afavorir el diàleg, la tolerància, la solidaritat i la pau com a base de la convivència en el món multicultural en el que vivim a través de les àrees de religió i socials.

3.Ser fidels a la pregària diària i a la reflexió.

4.Col·laborant i participant en les propostes de l’Equip de Pastoral o Equip d’animació Cristiana que vetlla per mantenir viu un estil de convivència i unes formes de relació que manifesten els “valors” que volem transmetre.

5.Portar a terme un Projecte de Valors comú per tota l’escola, en coordinació amb altres centres de la nostra Institució.

6.Participant en campanyes solidàries per tal d’educar en la fraternitat evangèlica.

7.Acostant la figura de la Mare Esperança: fets de la seva vida, pensaments, accions,…