Educació i socialització

OBJECTIUS

Potenciar el paper de l’escola com a espai de socialització i fomentar la participació ciutadana.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

1.Adoptar per part dels pares i dels educadors una actitud d’obertura davant les noves necessitats educatives dels fills i alumnes cercant conjuntament les respostes adequades.

2.Fomentar les relacions de col·laboració entre els pares i l’escola.

3.Participar en el Projecte “Escoles Verdes” i “Agenda 21”

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

1.Participant en les activitats que proposa l’Ajuntament i altres entitats de la ciutat així com intercanviar experiències amb d’altres escoles.

2.Aplicant unes normes per a alumnes i unes pautes per a pares i professors que ens ajudin a crear un estil de convivència i de solidaritat amb la disciplina general del Centre.

3.Programant des de principi de curs un pla de col·laboració, en activitats i festes per tal de potenciar la socialització i la participació en la nostra comunitat educativa.