La família a l´escola del 2008-2009

OBJECTIUS

Fer de l’escola cristiana un centre de formació obert a l’entorn social, donant prioritat a la relació FAMILIA-ESCOLA.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

1. Adoptar per part dels pares i dels educadors, una actitud d’obertura davant les noves necessitats educatives dels fills / alumnes, cercant conjuntament les respostes adequades.
2. Fomentar les relacions de col·laboració entre els pares i l’escola per tal que els educadors puguin conèixer les necessitats educatives dels seus alumnes i els pares es disposin a col·laborar amb la seva escola.
3. Dissenyar i organitzar, des de l’escola, serveis d’informació i de formació continuada adreçats als pares i mares dels alumnes, amb la finalitat d’afavorir una acció educativa coherent, eficaç i compartida.

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

1. Establint relacions de col·laboració entre l’Escola i les famílies dels nostres alumnes per tal d’aconseguir la màxima coherència i continuïtat en l’acció educativa que els pares i els mestres duem a terme mitjançant:

* Reunions generals a principi de curs.

* Entrevistes personals amb les famílies.

* Entrevistes amb l’EAP

* Consell Escolar

* Pàgina WEB