Noves tecnologies

 

 

 

 

 

OBJECTIUS

Integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) com a un element de motivació, d’innovació i de millora en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum i promoure la preparació dels nostres alumnes per moure’s en el món de les noves tecnologies i saber utilitzar-les com a mitjà de formació personal i comunicació.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

1. Adoptar una actitud d’obertura davant les noves tecnologies, disposant-nos a introduir-hi els canvis necessaris amb la finalitat de poder donar resposta a les noves necessitats de formació dels alumnes.

2.Insistir treballant les noves tecnologies com a contingut d’ensenyament-aprenentatge i aprofitar-ne les possibilitats des de totes les àrees.

3.Fomentar en el professorat l’adopció d’actituds i la realització de processos d’aprenentatge permanent que els capacitin per a l’aplicació de les noves tecnologies en l’acció educativa escolar, dedicant-hi tots els recursos necessaris

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

1. Seguir el Projecte d’Ensenyament assistit per Ordinador EAO a Educació Infantil i Primària.

2. Realització de projectes telemàtics (Sant Jordi,Comarques, Atlas) via Internet, per part dels nostres alumnes, amb alumnes d’altres escoles.

3. Revisió de material informàtic i actualització.

4.Utilitzant recursos informàtics per a l’aprenentatge de totes les àrees.

5.Aprofitant els actes i la dinàmica de curs per introduir l’ús de les TAC.