El “Cor de Maria” és Escola verda

 

  es-verda

Cada cop estem més conscienciats dels problemes que pateix el nostre entorn per culpa de la mà de l’home.

Tan sols cal posar les notícies o escoltar la ràdio, llegir un diari i les paraules: contaminació, pol.lució, capa d’ozó, reciclar, reduir… són cada cop més freqüents en el nostre vocabulari. Però estan els nostres alumnes preparats per afrontar aquest problema?, saben de què parlen els mitjans de comunicació?, o millor encara, saben què hi poden fer per solucionar-ho?.

Som conscients que és un tema molt important i que és des de petits que cal anar-ho treballant i creiem que l’escola és un bon lloc per poder començar a incidir en aquest problema.

És per això, que el nostre claustre va trobar molt interessant participar en l’ESCOLA VERDA i de seguida ens hi vàrem engrescar.No ha estat cosa fàcil, ja que en molts aspectes hem començat de zero, però sembla que cada cop anem més ben encaminats.

És un projecte que intenta que des dels més petits de P-3 fins als nens de 6è, passant per tots els mestres , personal no docent i sobretot els pares dels nostres alumnes aprenguin a ser cada dia una mica més respectuosos amb l´ entorn més proper.

Actualment estem treballant 8 actuacions, que són les següents:

1. Tenir cura i coneixement del pati.

2. Conèixer i tenir cura de l’hort.

3. Selecció de residus.

4. Reutilització de paper i material d’oficina.

5. Tenir cura de les plantes interiors.

6. Conèixer l’entorn proper.

7. Conscienciació de la importància de l’estalvi d’energia i aigua.

8. Esmorzar sa.

Ser ESCOLA VERDA ha canviat una mica la conciència de tots plegats i esperem que això continui així. Encara que només sigui una mica volem ajudar a crear una societat més tolerant amb una cultura i uns bons hàbits de respecte pel medi ambient, que en resum , és el futur de la nostra humanitat.