Projecte Escoles Verdes i Agenda 21

 

EL PROGRAMA ESCOLES VERDES

 

OBJECTIUS

Aconseguir canvis d’actitud i d’hàbits com a ciutadans del món mitjançant petites actuacions des del nostre entorn més immediat

LÍNIES D’ACTUACIÓ

·       Mantenir el comitè ambiental del Centre.

·       Marcar noves pautes d’acció a desenvolupar i continuar els hàbits ja establerts.

·       Avaluar la consecució dels objectius establerts.

·        Participar en la comissió de seguiment.

·       Seguir insistint als alumnes en la importància de l’estalvi de l’energia i de l’aigua

CONCRECIONS EN LA PROGRAMACIÓ ESCOLAR

·       Tenir cura de la neteja del pati.

·       Coneixement i cura de l’hort.

·       Selecció de residus.

·       Tenir cura de les plantes d’interior.

·       Reciclatge i estalvi de paper i material d’oficina.

·       Conscienciació de la importància de l’estalvi d’energia i aigua.

·       Esmorzar sa.

·       Compostador.

·       Ecosistemes.

Responsables: Comitè ambiental, Equip Directiu i Claustre.