Prioritats

PRIORITATS GENERALS DEL CENTRE

EDUCACIO DE QUALITAT PER TOTHOM

EDUCACIO PER A L’ADQUISICIO DE LES COMPETENCIES BASIQUES

EDUCACIO EN LA DIVERSITAT

ESCOLA CRISTIANA, ESCOLA EVANGELITZADORA

EDUCACIO I SOCIALITZACIO

LA FAMILIA A L’ESCOLA DEL 2009-2010

NOVES TECNOLOGIES

PROJECTE ESCOLA VERDA – AGENDA 21