Normes de funcionament.

 

                        

 

L’escola Cor de Maria ofereix el servei de menjador des de setembre fins a juny, per a tots aquells alumnes que ho sol·licitin.

Disposem de dos menjadors: un de 66 places i un altre de 30 places.

Les mensualitats s’abonaran per mesos avançats entre els dies 1 i 5 de cada mes. El cobrament es farà preferentment per domiciliació bancària.

Aquesta mensualitat no es cobrarà en el cas i sempre amb previ avís, de que el nen/a no utilitzi el servei de menjador durant un mes.

Els serveis eventuals del menjador, s’han de sol·licitar a recepció al entrar el nen/a a l’escola i en qualsevol cas abans de les 10 hores del matí.

El servei de menjador està a càrrec de l’empresa “SERUNIÓN”. Aquesta empresa està homologada i disposa de tots els permisos sanitaris exigits pel Departament de Sanitat

L’equip de Sanitat de la mateixa empresa s’encarrega mensualment de revisar la qualitat de les primeres matèries, així com la higiene de tots els estris i de les diferents dependències: congeladors, rebost, cuina, menjador ..També du a terme el control de la manipulació d’aliments i anàlisi de tots els components.

A part d’aquest control sanitari per part de l’empresa, cada tres mesos es passa per un control Sanitari que fa l’Ajuntament.

Els menús són elaborats diàriament a la cuina del Centre.

Aquests menús que estan confeccionats per un equip de professionals, garanteixen que els alumnes prenguin tots els nutrients necessaris per el seu correcte desenvolupament i creixement.

Els menús estan a disposició de tothom penjats en el tauler d’anuncis a l’entrada del Centre, en el cas de que algú els vulgui tenir a casa, pot sol·licitar-los a administració.

Quan algun dels nens/es necessiti que se li administri algun medicament i per tal d’evitar confusions, cal especificar: la dosis, l’hora i el nom d’aquest medicament. Aquesta informació es lliurarà per escrit al Centre.

És convenient que els pares que saben que els seus fills són problemàtics a l’hora de menjar, o bé tenen intolerància a algun tipus d’aliment, es posin en contacte amb les persones encarregades del menjador per parlar-ne.

Les gestions a realitzar del menjador s’hauran de fer de dilluns a divendres de 9h a 10h.amb l’administradora del Centre.